Perícia cal.ligràfica i Grafologia a Girona

         

Perfil professional

Imma Lidón Corbí, Grafòloga i Pèrit Cal.lígraf li ofereix els seus serveis de Perícia Cal.ligràfica, Reeducació Escriptural per a nens i adolescents i Rehabilitació de l'Escriptura després d'haver patit una malaltia o un accident. Ubicada a la localitat de Girona, la professional destaca per la seva dilatada trajectòria en l'àmbit de la Grafologia i la Perícia Cal.ligràfica, amb dedicació exclusiva des de l'any 1992.

 

Com a Pèrit Cal.lígraf ha realitzat un miler d'informes, col.laborant amb advocats d'arreu d' Espanya.

 

Com a Grafòloga especialitzada en Reeducació Escriptural i Rehabilitació de l'Escriptura ofereix un tracte totalment individualitzat, adaptant les sessions de Reeducació i de Rehabilitació Escriptural a les necessitats de cada persona.

 

Imma Lidón garanteix tota la dedicació,i atenció que la persona mereix.