Imma Lidón Périto Calígrafo

Perícia cal.ligràfica i Grafologia a Girona

Perfil professional

 Imma Lidón Corbí, Grafòloga i Pèrit Cal.lígraf  li ofereix els seus serveis de  Perícia Cal.ligràfica, Reeducació Escriptural  per a nens i adolescents i  Rehabilitació de l'Escriptura després d'haver patit una malaltia o un accident. Ubicada a la localitat de  Girona, la professional destaca per la seva dilatada trajectòria en l'àmbit de la  grafologia i la perícia cal.ligràfica, amb dedicació exclusiva des de l'any 1992.

Com a Pèrit Cal.lígraf ha realitzat un miler d'informes, col.laborant amb advocats d'arreu d' Espanya.

Com a Grafòloga especialitzada en Reeducació Escriptural i Rehabilitació de l'Escriptura  ofereix un tracte totalment individualitzat, adaptant les sessions de Reeducació i de Rehabilitació Escriptural a les necessitats de cada persona.

ImmaLidón garanteix tota la dedicació,i atenció que la persona mereix.

    Imma Lidón Périto Calígrafo