Imma Lidón Périto Calígrafo

Perícia cal.ligràfica i Grafologia a Girona

Reeducació escriptural

     AMB LA GRAFOTERÀPIA  HEM ACONSEGUIT:

  • Més seguretat en nosaltres mateixos.
  • Més autoestima.
  • Una major disponibilitat de temps.
  • Una major satisfacció davant de companys i mestres.

Niña
  

  Grafologia Infantil     
  Reeducació Escriptural (Grafoteràpia)

La Reeducació Gràfica té com a principal objectiu ajudar a nens i a adolescents a resoldre algunes dificultats relacionades amb el desenvolupament de l’escriptura.

Sovint una disgrafia amaga problemes que potser no estan tan a la vista, com baixa autoestima, problemes de relació social, problemes familiars, etc..., i el nen que la pateix se sent molt malament escrivint, fins que deixa de fer-ho, amb les negatives conseqüències que això comporta.

Mitjançant la reeducació escriptural podem aconseguir una notable millora, que serà visible a partir d’unes quantes sessions. El nen/a aconseguirà una major  habilitat i eficàcia del gest gràfic.
Com treballem: Som dues Grafòlogues especialitzades en Reeducació Escriptural (Àngels Duelo i Baras i Imma Lidón i Corbí) treballant en equip els informes i cobrint les zones de Girona, Barcelona i Terrassa.

Estudiem cada cas de manera individual realitzant inicialment un estudi grafològic al nen o adolescent que ens permet detectar quina és la causa de la disgrafia que pateix i així poder tractar-la de la manera més adient. Els exercicis són sempre personalitzats i adequats a l'edat i a les dificultats concretes de l’infant o adolescent.

Què és la disgrafia infantil?

Dificultat grafomotriu important (motricitat fina de la mà).

Anomalia del moviment cursiu i de la conducció del traç.

Irregularitats en els espais entre lletres i paraules
Malformacions i discordances de tots tipus.

Defectuosa qualitat del traç.