Grafologia Infantil- Grafoteràpia

  Reeducació escriptural

La Reeducació escriptural té com a principal objectiu ajudar a nens i a adolescents a resoldre algunes dificultats relacionades amb el  desenvolupament de l'escriptura.

Mitjançant aquesta reeducació podem aconseguir una notable millora, que serà visible a partir d'unesquantes sessions. El nen/a   

aconseguirà una major habilitat i eficàcia del gest gràfic.

 

Sovint una disgrafia amaga altres problemes que noes manifesten a simple vista, com poden ser: una baixa autoestima, dificultats de        relació social, situacions familiars problemàtiques, etc....

L'infant que té una disgrafia pateix i se sent molt malament escrivint, fins que deixa de ser-ho, amb les negatives conseqüències que aix       comporta. 

      AMB LA GRAFOTERÀPIA HEM ACONSEGUIT:

  • Més seguretat en nosaltres mateixos.
  • Més autoestima.
  • Una major disponibilitat de temps.
  • Una major satisfacció davant de companys i mestres.

Com treballem: Som dues Grafòlogues especialitzades en Reeducació Escriptural (Àngels Duelo i Baras i Imma Lidón i Corbí) treballant en equip els informes i cobrint les zones de Girona, i Terrassa.

 

Estudiem cada cas de manera individual realitzant inicialment un estudi grafològic al nen o adolescent que ens permet detectar quina és la causa de la disgrafia que pateix i així poder tractar-la de la manera més adient. Els exercicis són sempre personalitzats i adequats a l'edat i a les dificultats concretes de l’infant o adolescent.

Què és la disgrafia infantil?

Dificultat grafomotriu important (motricitat fina de la mà).

 

Anomalia del moviment cursiu i de la conducció del traç.

 

Irregularitats en els espais entre lletres i paraules

Malformacions i discordances de tots tipus.

 

Defectuosa qualitat del traç.

  • Imma Lidón Corbí. Grafóloga y Perito Calígrafo niño escribiendo 1
  • Imma Lidón Corbí. Grafóloga y Perito Calígrafo niño escribiendo en pizarra
  • Imma Lidón Corbí. Grafóloga y Perito Calígrafo niño escribiendo 2